Om oss

Vår bakgrund är inom äldreomsorg, psykiatri, LSS, rehabilitering och HVB. Med sammanlagt 40 års erfarenhet känner vi oss trygga i ansvaret att leda Tre vänners verksamheter AB (3VV) för framtiden.
Vi vill ge människor ett gott omhändertagande utifrån varje enskild människas förmåga och förutsättningar. Det gör vi genom att ge varje individ de bästa förutsättningarna att underlätta sin vardag.
Med lyhördhet för individen och ett ständigt utvecklande av våra metoder håller vi kvalitetsbegreppet levande.
Vidareutbildning, handledning och stöd till personalen är vår viktigaste grundsten i arbetet för att ständigt hålla oss aktuella.