Resursboende

Våra resursboende tar emot ensamkommande flyktingbarn som är i behov av ett tryggt och stabilt hem. I resursboendet ges barnet möjlighet att skapa relationer till trygga vuxna som blir barnets främsta verktyg in i det nya samhället. Att vara resursboende åt ett behövande barn är en givande uppgift samtidigt som det krävs engagemang och tid. Därför är det viktigt att barnet kommer till en familj som förstår vad denna uppgift innebär samt känner sig trygg i det.

Att vara resursboende är ganska likt ett vanligt föräldraskap. En stor del av resursboendets uppgifter är att stödja barnet i såväl kontakt med myndigheter, skola, vård samt vardagliga intressen och sysselsättningar. Du har som resursboende även en viktig uppgift i att vägleda barnet in i vuxenlivet med ansvarstagande och regelsättningar samt lära barnet skapa och upprätthålla relationer. De krav som ställs på dig som resursboende är höga då det är av stor vikt att du är lyhörd och kan hantera situationer där barnet säger emot eller behöver känslomässigt stöd. Sammanfattningsvis finns du där för barnet både vid tuffa och fina stunder.

Genom detta viktiga uppdrag har resursboendet kontinuerligt stöd i form av konsultation och handledning av våra konsulenter.

För att bli resursboende hos Tre Vänners Verksamheter genomgår du en utredningsprocess som är uppdelad i olika moment. Momenten består av intresseanmälan, djupintervju samt utbildning.

Kontakta oss