HVB

HVB för ensamkommande

Tre Vänners Verksamheter bedriver ett HVB för ensamkommande i ett lugnt villaområde i Märsta. Boendet har åtta placeringar för ensamkommande ungdomar i åldrarna 14-18. Verksamheten har fokus på att jobba djupgående individuellt med varje ungdom genom att tidigt bygga en genomförandeplan som sätter delmål och långsiktiga mål mot en trygg och säker integration och utslussning. Ungdomen har en egen kontaktperson som veckovis följer upp aktiviteter, skolgång och andra viktiga delar i ungdomens liv. Genom god kontakt med andra aktörer stöttar vi ungdomen genom extra språkstöd, läxhjälp, sommarjobb och praktikplatser.

Vi vill ge de rätta förutsättningarna till en lycklig framtid. Genom att förstärka ungdomens självkänsla och självförtroende så förbereder vi och lägger grunden för framtiden.

Kontakta oss