Hemtjänst

I vår verksamhet är det dina behov, intressen och förutsättningar som avgör hur vårt stöd till dig skall utformas. Utifrån ditt biståndsbeslut planerar vi tillsammans dig vid ett hembesök hur du vill att vi skall utföra våra insatser hos dig. Då får du en  genomförandeplan som du kommer få ta del av och skriva under. Du kommer få en kontaktperson som är extra insatt i dina behov och önskemål. Den personen kommer vara den som huvudsakligen besöker dig. Beroende på insatsens omfattning kommer också några fler att vara med i arbetet. Vår ambition är att arbetet utförs av få personer då vi arbetar i små grupper kring varje enskild individ.

Kontakta oss